Sada

Biografija majke Tereze, život, zanimljive činjenice

Biografija majke Tereze, život, zanimljive činjenice

Majka Tereza, 26. kolovoza, Blažena Terezija iz Kalkute, sestra misionara dobrotvornih organizacija sa svojim bijelim i plavim obrubljenim sarijima, bila je svijetu poznata kao Majka Terezija i služila je kao simbol ljubavi, brige i samilosti prema svijet....

Mary MacKillop Biografija, život, zanimljive činjenice

Mary MacKillop Biografija, život, zanimljive činjenice

Mary MacKillop, 15. siječnja, Mary MacKillop bila je australska redovnica i Katolička crkva je proglasila sveticom, postajući prva, a jedinu sveticu u Australiji Mary MacKillop mnogi prepoznaju kao sestru Marije od križa, a poznato je da je bila učiteljica, inovatorica u Katoličkoj crkvi i odgajateljica, Marija je često davala prioritet pružanju obrazovanja siromašnima i sudjelovala u pokretanju škola, staračkih domova i sirotišta za siromašne širom Australije....