Sada

Mary MacKillop Biografija, život, zanimljive činjenice
Mary MacKillop Biografija, život, zanimljive činjenice
Mary MacKillop, 15. siječnja, Mary MacKillop bila je australska redovnica i Katolička crkva je proglasila sveticom, postajući prva, a jedinu sveticu u Australiji Mary MacKillop mnogi prepoznaju kao sestru Marije od križa, a poznato je da je bila učiteljica, inovatorica u Katoličkoj crkvi i odgajateljica, Marija je često davala prioritet pružanju obrazovanja siromašnima i sudjelovala u pokretanju škola, staračkih domova i sirotišta za siromašne širom Australije....