Farmakolog

Daniel Bovet Biografija, život, zanimljive činjenice

Daniel Bovet Biografija, život, zanimljive činjenice

Daniel Bovet, 23. ožujka, doprinos Daniel Bovet terapijskoj kemiji doveo je do uvođenja niza lijekova koji su blokirali djelovanje neurotransmitera. Otkriće je imalo ogroman utjecaj u području liječenja alergija i kirurgije....