Psihijatar

Biografija o parku Dietz, život, zanimljive činjenice

Biografija o parku Dietz, život, zanimljive činjenice

Park Dietz, 13. kolovoza, Park Elliot Dietz rođen 1948. godine, 13. kolovoza, postao je jedan od američkih psihijatara, a Park je dobio toliko mogućnosti da služi kao vještak u mnogim slučajevima visokog profila Amerike....