Svetac

Mary Magdalene Biografija, život, zanimljive činjenice

Mary Magdalene Biografija, život, zanimljive činjenice

Marija Magdalena, Marija Magdalena smatra se jednom od najvjernijih Kristova bhakta u kršćanskoj Bibliji. Vjeruje se da je Marija našla veliku naklonost prema Isusu Kristu i bila je jako ljubljena slijediti njegova učenja nakon što je Isus izbacio demone iz nje....